wat als de bloeddruk nummers zijn te dichtbij?

Bloeddruk lezen systolische en diastolische druk. Het resulterende getal geeft de druk uitgeoefend op de wanden van de slagaders als het hart klopt. Als de resulterende cijfers liggen in de buurt kan het een indicatie van hoge bloeddruk of lage bloeddruk.

Systolische druk geeft aan druk wanneer het hart samentrekt. De systolische nummer is de bovenste helft van de bloeddrukmeting.

De diastolische getal geeft de druk wanneer het hart in rust is. Diastolische lezingen zijn de onderste helft van de bloeddrukmeting.

Als het aantal hoog diastolische en systolische overeenkomt met een in de honderden (bijvoorbeeld 130/120), duidt dit stadium twee hoge bloeddruk. Tweede fase hoge bloeddruk vereist onmiddellijke aandacht omdat daardoor een hoog risico op cardiale incident bloedvat scheuren of beschadiging van de nieren.

Als het aantal laag systolische en diastolische dichtbij het nummer (bijvoorbeeld 90/80) geeft dit lage bloeddruk. Lage bloeddruk niet schadelijk zijn afhankelijk van het bereik van de systolische en diastolische waarden, maar kan wijzen op ernstige problemen als aantallen ernstig of lage drukdalingen plotseling volgens de Mayo Clinic.

Ideaal bloeddruk bereiken zijn systolische druk rond 120 en diastolische druk rond de 80, volgens de American Heart Association. Zowel hoge als lage bloeddruk kan worden behandeld met aanpassing van de levensstijl en medicijnen voorschrijven.